Sedan 1923


 

Styrelsen 2024

Ordförande
Kent Lang                                                  Buf

Bernt Backman                                         Hindhår uf
Jörgen Backman, viceordförande           Drägsby-Tjusterby hf
Karl-Erik Backman                                   HV i Söderveckoski
Marjatta Laine                                           Sannäs uf
Lang Maria                                                 Buf

Åsa Liitiäinen                                             Buf
Lars-Johan Nyholm                                  Sannäs uf
Agneta Wackström                                   Jackarby-Renum uf

 

Suppleanter
                                 
Linda Melén                                             Kråkö bf

Marina Koskelainen                                Jackarby-Renum uf